Berniaga Dengan Allah

Berniaga Dengan Allah

Hidup didunia bagaikan perniagaan yang hasilnya akan kita tuai diakhirat. Ada yang menuai keuntungan ada pula yang memetik kerugian. Ada yang bahagia ada pula yang menderita selama lamanya,namun Allah yang maha Pengasih senantiasa dan terus menerus mengajak orang orang beriman,

Allah Ta’ala berfirman, “Wahai orang orang yang beriman sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, ? yaitu kamu beriman kepada Allah dan RasulNya dan berjihad dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Maka Allah akan mengampuni dosa dosa kamu dan memasukkan kamu kedalam surga yang mengalir dibawahnya sungai sungai, dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik yaitu surga Adn. Itulah keberuntungan yang besar bagi kamu”. (QS. As-Shaff 10-12)

Allah memberikan tawaran kepada kita sebuah perniagaan dengan keuntungan dan pahala yang besar, Dan memberi jaminan kepada kita akan keselamatan dan kebahagiaan hidup diakhirat yaitu dengan mengorbankan jiwa dan harta kita dijalan Allah,tolong menolong dalam kebaikan dan membantu sesamanya, itulah perbuatan yang disukaiNya yang dapat menghindari siksanya,dapat menghapus dosa, dan dapat mengantarkan kita masuk ke dalam surgaNya.

Yayasan Yatim Piatu Daarul Amal
Membina Anak Yatim&Bimbingan Al Qur’an
www.yayasandaarulamal.org

Melalui Yayasan Daarul Amal,Mari Donasikan Infaq,Zakat,Sedekah Yatim guna membantu kehidupan Anak Yatim dan mewujudkan harapan dan masa depan mereka. Salurkan Sedekah Anak Yatim melalui Yayasan Yatim Piatu Daarul Amal

————-

Rekening Sedekah Yatim

➡️ Bank MANDIRI Cabang Jakarta Timur
Rek: 006.000.710.2183
AtasNama: Yayasan Darul Amal

➡️ Bank BNI Cabang Jakarta Timur
Rek: 0262.937.443
AtasNama: Shatyr Shatry (Ketua Yayasan)

➡️ Bank BRI Cabang Jakarta Timur
Rek: 0933.0100.8358.537
AtasNama: Shatyr Shatry (Ketua Yayasan)

* * *
Info/Konfirmasi

Yayasan Yatim Piatu Daarul Amal

Jl. Pedati 1 No 12 RT 13/10
Bidaracina Jatinegara, Jakarta Timur

Telpon: 021-8502782

Whatsapp : 082111787669 / 081284846178

Email: yayasandaarulamal@gmail.com

Facebook : Yayasan Yatim Piatu Daarul Amal

 Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *